Naslovna  >  Reference    >>  Lista referenci 

 

 

Na ovoj stranici možete pogledati s kakvim poslovima smo se bavili i steći uvid u naša iskustva i reference prema područjima djelovanja:

 

 

A -  Značajniji projekti i reference naše tvrtke u posljednje četiri godine

 

 

Stočarske farme

 

•   Tovilište za svinje kapaciteta 1.600 tovljenika - završen projekt
    (idejno rješenje, studija izvedivosti, projektna dokumentacija, investicijska studija, pribavljanje kredita
    HBOR i garancije HAMAG, organizacija izvedbe, nadzor nad građenjem)
    Investitor:  PZ "VIRJE", Virje

 

•   Specijalizirana staja za muzne krave, kapaciteta 61 grlo  - završen projekt
    (idejno rješenje, studija izvedivosti, projektna dokumentacija, investicijska studija, pribavljanje kredita
    HBOR i garancije HAMAG, organizacija izvedbe, nadzor nad građenjem, pribavljanje uporabne dozvole)
    Investitor:  OPG Ivan Špišić, Pisarovina

 

•   Specijalizirana staja za muzne krave, kapaciteta 40 grla - završen projekt
    (idejno rješenje, studija izvedivosti, projektna dokumentacija, investicijska studija, pribavljanje kredita
    HBOR i garancije HAMAG, organizacija izvedbe, nadzor nad građenjem, pribavljanje uporabne dozvole)
    Investior:  OPG Darko Galović, Peteranec

 

•   Specijalizirana staja za muzne krave, kapaciteta 48 grla - završen projekt
    (idejno rješenje, studija izvedivosti, projektna dokumentacija, investicijska studija, pribavljanje kredita
    HBOR i garancije HAMAG, organizacija izvedbe, nadzor nad građenjem, pribavljanje uporabne dozvole)
    Investitor:  OPG Dragec Molnar, Molve Grede

 

•   Specijalizirana staja za muzne krave kapaciteta 40 grla - završen projekt
    (idejno rješenje, studija izvedivosti, projektna dokumentacija, investicijska studija, pribavljanje kredita
    HBOR i garancije HAMAG, organizacija izvedbe, nadzor nad građenjem, pribavljanje uporabne dozvole)
    Investitor:  OPG Zlatko Senjan, Molve

 

•   Specijalizirana staja za muzne krave kapaciteta 32 grla
    (idejno rješenje, studija izvedivosti, projektna dokumentacija, investicijska studija, pribavljanje kredita
    HBOR i garancije HAMAG, organizacija izvedbe, nadzor nad građenjem, pribavljanje uporabne dozvole)
    Investitor:  OPG Ivan Krznarić, Molve Grede

 

•   Specijalizirana staja za muzne krave kapaciteta 32 grla 
    (idejno rješenje, studija izvedivosti, projektna dokumentacija, investicijska studija, pribavljanje kredita
    HBOR i garancije HAMAG  - završen projekt)
    Investitor:  OPG Siniša Frančić, Repaš

 

•   Tovilište za svinje kapaciteta 800 tovljenika - završen projekt
    (tehničko savjetovanje, investicijska studija, pribavljanje kredita HBOR i garancije HAMAG - prvi projekt
     realiziran u okviru Operativnog programa razvitka svinjogojske proizvodnje u RH)
    Investitor:  OPG Zdravko Škarec, Zelina

 

•   Specijalizirana staja za muzne krave kapaciteta 20 grla 
    (idejno rješenje, studija izvedivosti, projektna dokumentacija, investicijska studija)
    Investitor:  OPG Tuba, Molve

 

•   Specijalizirana staja za muzne krave kapaciteta 50 grla  -  završen projekt
    (idejno rješenje, studija izvedivosti, projektna dokumentacija, investicijska studija, pribavljanje kredita
    HBOR i garancije HAMAG, organizacija izvedbe, nadzor nad građenjem, pribavljanje uporabne dozvole)
    Investitor:  Obitelj Grgurić, Ivanić Grad

 

•   Specijalizirana staja za muzne krave kapaciteta 50 grla 
    (idejno rješenje, studija izvedivosti, projektna dokumentacija, investicijska studija)
    Investitor:  OPG Stana Dekalić, Severin

 

•   Tovilište za svinje kapaciteta 400 tovljenika u turnusu
    (tehnološki projekt, investicijska studija)
    Investitor:  OPG Šilhan, Slavonski Brod

 

•   Specijalizirana staja za muzne krave kapaciteta 60 grla 
    (idejno rješenje, tehničko savjetovanje, investicijska studija i pribavljanje kredita, nadzor nad
    građenjem)
    Investitor:  OPG Širanović, Klokočevac

 

•   Velika specijalizirana staja za muzne krave kapaciteta 140 grla 
    (idejno rješenje, tehničko savjetovanje, nadzor nad građenjem)
    Investitor:  OPG Ciganović, Đakovo

 

•   Specijalizirana staja za muzne krave kapaciteta 50 grla 
    (idejno rješenje, studija izvedivosti, projektna dokumentacija)
    Investitor:  OPG Ivan Težak, Jastrebarsko

 

•   Staja za muzne krave kapaciteta 40 grla
    (studija za završetak postojeće građevine, investicijska studija)
    Investitor:  Poljoprivredni obrt "Farmer", vl. obitej Barišec;

 

(povratak na vrh)

 

Razvojni projekti i objekti u poljoprivredi

 

•   Skladište za žitarice i sušara kapaciteta 2.400 tona
    (idejno rješenje, studija izvedivosti -  tekući projekt ugovoren u svim fazama, 
    "od ideje do uporabne dozvole")
    Investitor:  Agro-Eko Kunić, Ivanić Grad

 

•   Projekt uspostavljanja pogona za pakiranje i distribuciju kiselog kupusa
    (idejni projekt, studija izvedivosti, poslovni plan Zadruge, pripremanje projekta i 
    dokumentacije za kapitalne potpore - tekući projekt)
    Investitor:  Braniteljska zadruga Ogulin, Ogulin

 

•   Projekt uspostavljanja Poljoprivredne proizvodne zone u Općini Gradec
    (tekući projekt u fazi izrade idejnog rješenja i feasibility studije)
    Investitor:  Općina Gradec, Gradec

 

•   Pogon za skladištenje i doradu jabuka (ULO hladnjača i sortirnica) kapaciteta 4.400 tona
    (tehničko savjetovanje, konazlting pri upravljanju projektom, nadzor nad građenjem)
    Investitor:  Impuls-Commerce d.o.o., Zagreb

 

•   Projekt izgradnje mini mljekare - sirane dnevnog kapaciteta 10.000 litara, te restrukturiranja
     sustava kooperacije:
     -   izrada opportunity studije i razvojnog programa,
     -   izrada programa restrukturiranja sustava kooperacije sa 290 kooperanata,
     -   izrada tehnološko rješenja i idejnog projekta za novu mljekaru i siranu dnevnog kapaciteta od 
         10.000 litara - proširivo na 20.000 litara sirovinskog mlijeka,
     -   izrada investicijske studije te informatičkog modela za simuliranje poslovanja, 
     -   pripremanje modela za unaprijeđivanje proizvodnje na gospodarstvima kooperanata mljekare
     Investitor:  Šimun-milk d.o.o., Luka

 

•   Projekt osnivanja i pokretanja PZ "Bregi", zadruga mljekara i stočara iz Zagrebačke županije
    (pripremanje Programa osnivanja zadruge, izrada osnivačkih akata i koordiniranje osnivanja,
     izrada Programa razvoja i poslovnog plana Zadruge, izrada organizacijskog ustrojstva)
    Investitor:  Osnivači, Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije, Zagreb

 

•   Projekt izgradnje Distributivnog centra i zadružne ULO hladnjače kapaciteta 2.500 tona
    (izrada idejnog rješenja distributivnog centra i ULO hladnjače, izrada studije izvedivosti,
     izrada informatičkog modela za definiranje poslovnog plana i studije isplativosti)
    Investitor:  PZ "Zagrebački voćnjaci", Velika Gorica, Regionalna razvojna agencija Zagrebačke
                     županije, Zagreb

 

•   Projekt uspostavljanja Poljoprivrednog proizvodno-edukacijskog centra za ekološku proizvodnju na
    154 ha, lokalitet Berek, Zagrebačka županija:
    -   izrada case i opportunity studija, pripremanje elemenata razvojnog programa
    -   pripremanje geodetskih podloga i elaborata za planirani zahvat
    -   izrada idejnog rješenja prostornog plana za planirani zahvat
    -   izrada idejnog rješenja za ekološku farmu za 80-100 muznih krava
    -   izrada idejnog rješenja za ekološku mljekaru kapaciteta 10.000 litara
    -   izrada idejnog rješenja za distributivni centar i hladnjaču kapaciteta 1.000 tona
    -   izrada idejnog rjšenja za ekološku sušaru i pakirnicu ljekovitog bilja
    -   izrada idejnog rješenja za uspostavljanje ekološke proizvodnje voća, povrća i ljekovitog bilja
    -   izrada studije izvedivost i isplativosti, te informatičkog modela za simuliranje poslovanja
    -   pripremanje prezentacijskih materijala za financiranje
    -   pripremanje dokumentacije za pribavljanje koncesije na poljoprivrednom zemljištu;
    Investitor:  Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije,  Udruga "Nauk",
                     Ekološka zadruga "Terra sana"

 

•   Projekt opremanja otpremnog centra za školjkaše te proširenja instalacija uzgajališta dagnji
    (izrada tehnološkog rješenja, izrada investicijske studije, pribavljanje poticajnog kredita HBOR za razvoj 
    jadranskih otoka)
    Investitor:  Marikultura d.o.o., Murter

 

•   Projekt revitalizacije marikulture u Malostonskom zaljevu
    -   pripremanje razvojnog programa i modela ulaganja
    -   osnivanje zadruge ribara i školjkara "Malo more", Ston
    -   izrada poslovnog i organzacijskog plana
    -   definiranje projekta adaptacije distributivnog centra za školjkaše za izvedbu
    Investitor:  Euromar d.o.o., Zagreb

 

•   Osim navedenih, tvrtka je kontinuirano radila na brojnim manjim projektima i stručnim poslovima za potrebe
    obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao:
    -   razna rješenja, poslovni planovi, investicijske studije i sl. za unaprijeđivanje poljoprivrednih gospodarstava
        (radovi na adpaciji, kupnja opreme, traktori, i sl.); 
    -   poslovno savjetovanje, analize, te izrada razne poslovne i pravne dokumentacije;
    -   pripremanje projekata i natječajne dokumentacije za ishođenje javnih pomoći (subvencija) MPRRR, MINGORP,
        EBRD, itd...), i dr. 

 

(povratak na vrh)

 

Ruralni razvoj 

 

•   Program ukupnog razvoja Općine Gradec za razdoblje od 2009 - 2013 godine
    Izrada kompletnog razvojnog projekta Općine, u skladu sa standardima i smjernicama EU te odredbama
    Strategije ruralnog razvoja i nacionalnih programa RH:
     -   Analiza bitnih sastavnica razvoja i razvojnih opcija Općine
     -   Razvojna anketa za stanovništvo radi utvrđivanja interesa, potreba i prioriteta
          lokalnog stanovništva i civilnog sektora;
     -   Razvojna anketa za privatni sektor (poljoprivrednici, mali poduzetnici), radi utvrđivanja stanja,
         ravojnih interesa, potreba i mogućnosti, kao i pribavljanja podataka o tekućim projektima;
     -   Razvojni nacrt - definiranje prioritetnih potreba,
     -   SWOT naliza prioritetnih područja, te utvrđivanje bitnih sastavnica razvoja i prepreka razvoju;
     -   Definiranje razvojne vizije, strateških ciljeva i prioriteta razvoja;
     -   Razrada provedbenih ciljeva, projekata i mjera za ostvarivanje postavljene strategije razvoja;
     -   Program financiranja razvoja;
     -   Izrada baze razvojnih projekata na Općini.
     Investitor:  Općina Gradec, Zagrebačka županija

 

•   Gospodarska zona Gradec
     Program uspostavljanja gospodarske zone na 190 ha u Općini Gradec, Zagrebačka županija, pokrenut
     u provedbi Programa ukupnog razvoja Općine:
     (tekući projekt) 
     -  izrada studije izvedivosti,
     -  izrada Razvojnog programa
     -  izrada idejnog projekta Zone
     -  izrada urbanističko-arhitektonske studije Zone
     -  izrada elaborata za uređivanje imovinsko-pravnih odnosa (AUDIO)

 

•   Regionalni Program poticanja razvitka govedarske proizvodnje u Zagrebačkoj županiji
    
 -  izrada analiza i Programa,
     -  pripremanje modela za restrukturiranje
     -  izrada tipskih projekata (ponude projekata) za izgradnju i adaptaciju farmi
     Investitor:  Regionalna razvoja agencija Zagrebačke županije;

 

•   Projekt razvoja govedarske proizvodnje u Općini Molve
    -  pripremanje lokalnog programa i modela za poticanje
    -  suradnja na lociranju i uključvanju perspektivnih proizvođača
    -  pripremanje i realizacija projekata na 5 lokalnih OPG;

 

•   Poduzetnička zona Donja Voća
     Suradnja na pripremanju Programa osnivanja poduzetničke zone na 8 ha u Općini Donja Voća,
     Varaždinska županija:
     -  izrada razvojnog programa,
     -  izrada idejnog rješenja Zone,
     -  pripremanje planskih podloga za izmjenu Prostornog plana;

 

•   Poduzetnička zona Gradečki Pavlovec
    
Stručni poslovi kod uspostavljanja male poduzetnčke zone u Gradečkom Pavlovcu, Zagrebačka županija:
     -  izrada osnivačke dokumentacije za upravljanje Zonom
     -  pripremanje geodetskih i imovinsko-pravnih podloga,
     -  procjena vrijednosti nekretnina
     -  izrada plana zahvata
     -  izrada investicijske studije
     -  izrada podloga za financiranje

 

•   Projekt vodoopskrbe Općine, Općina Gradec, Zagrebačka županija:
     -   izrada investicijskog programa vodoopskrbe
     -   uređenje imovinsko-pravnih odnosa na lokalnim vodovodima izrađenim lokalnim 
         samodoprinosom 1970-tih godina, legalizacija postojeće infrastrukture, te
         uspostavljanje zakonitog obavljanja djelatnosti vodoopskrbe;
     -   projekt hitne sanacije lokalnih vodovoda (izrada programa, konzalting i tehničko
         savjetovanje, nadzor nad izvođenjem radova, pribavljanje subvencija
         Zagrebačke županije i FRR);
     -   konzalting i tehničko savjetovanje na pripremanju Projekta izgradnje novog
         cjelovitog vodoopskrbnog sustava Općine;
     -   pribavljanje subvencije Europske investicijske banke (EIB II) za izgradnju distributivne
         mreže;
     -  izrada dokumentacije za pribavljanja kapitalnih pomoći;

 

•   Uspostavljanje općinskog komunalnog poduzeća Komgrad Gradec d.o.o.
    
-   pripremne radnje, izrada osnivačkih akata
     -   izrada poslovnog plana
     -   pripremanje podloga za prijenos postojeće komunalne infrastrukture na upravljanje
     -   procjena vrijednosti nekretnina
     -   suradnja kod ustrojavanja komunalnih djelatnosti i upravljačkog sustava (AOP)

 

•   Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije
     Stručni poslovi i suradnja kod osnivanja i pokretanja Agencije:
     -  izrada društvenog ugovora
     -  izrada Programa rada Agencije
     -  suradnja na pripremanju i vođenju projekata Agencije u djelokrugu
        poljoprivrede i ruralnog razvoja;
     -  suradnja na projektima MSP (EU adoption proces);

 

(povratak na vrh)

 

 

B - Objedinjene reference našeg projektnog tima

 

 

U nastavku iznosimo izbor značajnijih radova i referenci članova našeg stručnog tima, koje su oni realizirali u tijeku svoje profesionalne karijere:

 

 

•   "PLIVA",  Tvornica aerosola u Trogiru, građevinski projekt

 

•   "PLIVA",  Tvornica azitromicina i sladište gotovih proizvoda u Savskom Marofu, građevinski projekt

 

•   "INA", Pogon rafinerije Urinj, građevinski projekt

 

•   "Impuls-Commerce" d.o.o., Pogon za čuvanje i doradu jabuka, ULO komore  - I. faza (4.000 t), te
     dogradnja pogona II. faza, ULO komore - dinamička atmosfera (3.000 tona), Zagreb-Sesvete;

 

•   VELETRŽNICA BENKOVAC - Velertržnica i skladište za voće i povrće - rekonstrukcija;

 

•   REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK - Hladnjača za jabuke s ULO komorama (2.600 t);

 

•   "IP Vallis" d.o.o., Slatina - Tvornica za hladnu preradu i skladištenje voća i povrća;

 

•   "Adriatic Alpe", Zagreb - Hladnjača za voće i povrće i zrionica banana;

 

•   PZ "Budućnost", Zemunik Donji - Sabirno -distribucijski centar za voće i povrće (1.000 t);

 

•   PZ "Pribić", Polača - Sabirno-distribucijski centar za voće i pvorće (1.000 t);

 

•   "Luketo" d.o.o. - Hladnjača za voće sa ULO komorama (1.000 t) - tipski projekt;

 

•   Mljekara "Družba", Babina Greda - nova mljekara kapaciteta 20.000 lit.;

 

•   Mljekara "Travnik", Travnik - nova mljekara kapaciteta 25.000 lit.;

 

•   "SIRELA", Bjelovar - nova zrionica sireva površine 1.500 m2;

 

•   "PAŠKA SIRANA", Pag - hladnjača, zrijalište i skladište sira;

 

•   "KAUFLAND"  - rashladna postrojenja u trgovačim centrima Karlovac, Čakovec, Zadar,
    Nova Gradiška, Split, Rijeka, Velika Gorica, Virovitica, Zagreb, Samobor, Pula, Zaprešić, 
    Kutina, Dugo Selo i Vinkovci;

 

•  "INTERSPAR" - rashladna postrojenja u trgovačkim centrima Zagreb i Zadar;

 

•   "TANKERKOMERC" Zadar - Veleprodajno skladište u Splitu;

 

•   "SLJEME", Sesvete - Rekonstrukcija pogona za proivodnju polutrajnih konzervi;

 

•   "SLJEME", Sesvete - Rekonstrukcija i dogradnja klaonice svinja;

 

•   "SLJEME", Sesvete - Rekonstrukcija pogona za proizvodnju trajnih konzervi;

 

•   "NEPTUN", Komiža - Rekonstrukcija i dogradnja tvornice ribljih konzervi, projektiranje i nadzore;

 

•   "SARDINA", Postira - Rekonstrukcija i dogradnja tvornice ribljih konzervi, projektiranje i nadzor;

 

•   "MARDEŠIĆ", Sali - Nova tvornica ribljih konzervi, projektiranje i nadzor;

 

•   "JADRANKA", Vela Luka - Rekonstrukcija i dogradnja tvornice ribljih konzerv, projektiranje i nadzori;

 

•   "HLAD" - Hladnjača u Slavonskom Brodu, glavni i izvedbeni projekt;

 

•   "PIK", Vrbovec - Rekonstrukcija hladnjače;

 

•   "MESOPROM", Zagreb - nova prerada mesa veličine 1.800 m2, glavni i izvedbeni projekt;

 

•   "MESOKOMBINAT", Rijeka - klaonica, prerada i hladnjača;

 

•   "ZMH Horvat", Konjščina - Hladnjača, te pogon za doradu, smrzavanje i pakiranje prehrambenih proizvoda;

 

•   "5 MAJ", Bjelovar - Klaonica, prerada i hladnjača;

 

•   PRŠUTANE u Voštanama (25.000 kom + 50.000 kom), Posedarju (100.000 kom), Perkoviću (20.000 kom),
     Benkovcu (5.000 kom);

 

•   Poslovna zona Podi, Šibenik - Distributivna hladnjača za prehrambene proizvode;

 

•   "ZAGREBAČKA PIVOVARA", Zagreb - Rekonstrukcija;

 

•   "KARLOVAČKA PIVOVARA", Karlovac - Rekonstrukcija;

 

•   "DARUVARSKA PIVOVARA", Daruvar - Rekonstrukcija;

 

•   "SHERATON Hotel", Zagreb - Rekonstrukcija visokogradnje i strojarnice, energane, casina i stambenog
     dijela, građevinski projekt i nadzor;

 

•   Stari grad Varaždin - Rekonstrukcija;

 

•   Stari grad Đurđevac -  Rekonstrukcija;

 

•   Novi dvori, Zaprešić - Rekonstrukcija; 

 

•   KOPAČKI RIT - Projekt Etno-sela, saobračajnica, vodovoda i odvodnje s pročišćivačem;

 

•   Mediteranski park na otoku Olibu;

 

•   Projekti parkova u Leobersdorfu i Hirtenbergu, Austrija

 

•   VODOVOD IMOTSKI  -  Projekt rezervoara vode i upravne zgrade;

 

•   "PLIVA", Savski Marof - projekt vodovoda i odvodnje s bazenima i pročišćivačem;

 

•   "Palos Verdes Art Centar", Los Angeles, SAD - urbanističko i arhitektonsko rješenje;

 

•   Shopping centar Podsused, Zagreb;

 

•   "WORLD TRADE CENTER", Beč - idejni projekt (u projektantskoj grupi);

 

•   "Izložba EXPO 95", Beč, Austrija - idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje;

 

•   "Casino Legere", Baden, Austrija - projekt unutrašnjeg uređenja;

 

•   Urbanističko-arhitektonsko rješenje bloka Savska-Jukićeva-Pierottieva-Kršnjavoga, u Zagrebu;

 

•   Iskustvo u izradi većeg broja Prostornih planova svih stupnjeva složenosti (Urbanistički institut Hrvatske),

 

•   Velik broj drugih drugih projekata u RH i inozemstvu;

 

(povratak na vrh)

 

C - Iskustva vlasnika i uprave Društva

 

 

Prije nego što su se počeli baviti sadašnjim poslom, vlasnici i uprava naše tvrtke stekli su veliko stručno i poslovno iskustvo radeći na stručnim, rukovodnim i management poslovima u velikim hrvatskim tvrtkama.  Profil poslova i iskustava:

 

-   šef službi za pravne, kadrovske i opće poslova u velikoj građevinskoj tvrtki (3.500 zaposlenika), 9 godina;
-   direktor i predsjednik Uprave u velikoj građevinskoj tvrtki (2.000 ljudi), 6 godina;
-   poslovni konzultant, 7 godina;
-   projektant i projektant tehnologije u velikoj građevinskoj tvrtki (4.000 zaposlenih), 4 godine;
-   inženjerski poslovi na gradilištima u velikoj građevinskoj tvrtki (4.000 zaposlenih), 2 godine; 
-   glavni inženjer i voditelj građenja na velikom broju gradilišta svih veličina i složenosti, 8 godina
-   nadzorni inženjer, 8 godina;
-   sudski vještak za graditeljstvo i nekretnine, 8 godina; 

 

Na taj način, imamo veliko iskustvo na upravljanju projektima, te na realizaciji velikog broja investicijskih i poslovnih programa i projekata, osobito na slijedećim područjima:

 

•   upravljanje građevinskim projektima i investicijama  (više tisuća stanova, niz poslovnih, proizvodnih, 
    javnih i sakralnih objekata, stambenih i turističkih naselja, itd...);

 

•   upravljanje organizacijama i poslovnim procesima (upravljanje poslovanjem):

 

•   imovinsko-pravni postupci, pripremanje zemljišta za građenje, upravni postupci;

 

•   analiza poslovanja i projekata, izrada poslovnih i investicijskih planova, izrada izvještaja, itd.;

 

•   poslovi i projekti vezani uz osnivanje, organiziranje, provođenje regorganizacija, restrukturiranje i reinženjering
    poslovnih subjekata i procesa;

 

•   projekti vezani uz provedbu postupaka konsolidacije, financijskog restrukturiranja i preustroja u stečaju, itd...

 

(povratak na vrh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.