Ispis

Specijalizirana staja za muzne krave

Investitor, OPG Krznarić, Molve

Kapacitet:  32 muzne krave, boxovi

 


  • idejno rješenje i studija izvedivosti,
  • konzalting i tehničko savjetovanje,
  • izrada projektno-tehničke dokumentacije,
  • ishođenje svih dozvola za građenje
  • izrada investicijske studije,
  • financiranje - kredit HBOR,
  • organizacija građenja,
  • stručni nadzor nad građenjem,
  • tehnički pregled i uporabna dozvola

  

 

Stranica je u izradi 

Molimo, posjetite nas kasnije

 

(natrag na Reference)

-------

(povratak na vrh)