Ispis
Naslovna  >  O nama   >>   Naš tim 

Investicijski i razvojni projekti su vrlo kompleksni poslovi, povezani s velikim ulaganjima i vrlo osjetljivi na rizike i promijenjene okolnosti.  Zbog toga, ozbiljan rad na takvim projektima podrazumjeva kvalitetan, iskusan i dobro uigran tim specijaliziranih stručnjaka raznih profila, kao što su ovlašteni inženjeri, tehnolozi, veterinari, ekonomisti, pravnici, stručnjaci za management i upravljanje projektima, itd...

Naša je tvrtka u proteklom periodu razvila kvalitetan tim stručnjaka svih potrebnih profila, koji su dobro uhodani kroz dugogodišnje zajedničko nastupanje i suradnju na nizu projekata.

Osim vlastitog stručnog i razvojnom tima, razvili smo partnerstvo s većim brojem specijaliziranih tvrtki u svim segmentima naše djelatnosti, s kojima surađujemo na pripremanju i izvedbi konkretnih projekata, kako bi za svaki projekt osigurali optimalna rješenja u skladu s potrebama i mogućnostima naših korisnika.

Isto tako, da bi osigurali potrebnu učinkovitost u svim fazama pripremanja i izvedbe naših projekata, surađujemo i sa stručnim institucijama kao što su Hrvatski zavod za posljoprivrednu savjetodavnu službu (HZPSS), Hrvatski stočarski centar (HSC), Veterinarska služba, znanstvenim insitucijama, nadležnim državnim i županijskim tijelima, općinama i drugim nositeljima razvoja.

U nastavku, možete se upoznati sa stalnim članovima našeg stručnog i razvojnog tima:

>   Ivica Kvestić, dipl.iur.
     
direktor društva
      voditelj projekata
      certificirani konzultant Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG)

>   Zvonimir Ban, dipl.ing.građ.
     
glavni inženjer
     ovlašteni inženjer graditeljstva, član Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (HKAIG)
     sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina

>   Vesna Herak - Weigand, dr.vet.med.
     
savjetnik za zootehniku i tehnologiju farmi

>   Zlatan Šljivić, dipl.ing.arh.
     
vodeći projektant,
     ovlašteni inženjer arhitekture, član Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (HKAIG)
     dopuštenje Ministarstva kulture RH za poslove zaštite i očuvanja kulturnih dobara
     specijalist za održivu arhitekturu (Studio za održivu arhitekturu)

>   Vladimir Knezović, dipl.ing.građ.
    
projektant građevinskih konstrukcija i statike
     ovlašteni inženjer graditeljstva, član Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (HKAIG)
     
>   Josip Brestovec, ing.stroj.
     
projektant za strojarstvo i tehnologiju
      ovlašteni inženjer strojarstva, član Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (HKAIG)

>   Marijan Kokić, dipl.ing.el.
     
projektant za elektroinstalacije i automatiku
      ovlašteni inženjer, član Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (HKAIG)

>   Đurđica Šljivić, dipl.ing.arh.
     projektant,
     konzultant za održiv razvoj i ekologiju
     ovlaštena arhitektica, članica Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvo (HKAIG)

>   Željko Radalj, dipl.ing.fizike
      
ovlašteni inženjer za analize utjecaja na okoliš i studije zaštite okoliša
      specijalist za primjenu tehnologija održivog razvoja (zaštita okoliša, nove energije)
     
>   Krešo Majstorović, dipl.ing.el.
      inženjer za primjenu tehnologija
      implementacija tehnoloških sustava i softvera
          
>   Dubravka Hlebec, dipl.oec
      savjetnik za računovodstvo i financije
      ekonomske analize i revizija
      sudski vještak za računovodstvo i financije